Údržba, servis a opravy klimatizácii

Údržba, servis a opravy klimatizácii. Naša spoločnosť poskytuje Servis klimatizácií v Bratislave a v blízkom okolí.

Údržba a oprava klimatizácie je dôležitá pre bezproblémovú a dlhodobú prevádzku klimatizácie. Plánovanú preventívnu údržbu klimatizácie je potrebné vykonať jeden krát ročne. Preventívna údržba klimatizácie vám zabezpečí správnu funkčnosť klimatizácie, zníži náklady na elektrickú energiu a odstráni potenciálne zdravotné riziká.

Pravidelný servis klimatizácie zahŕňa čistenie a dezinfekciu filtrov, výparníka a odvodu kondenzátu a kontrolu prevádzkových veličín.

U klimatizácie ktorá je intenzívne používaná by mala byť preventívna kontrola vykonávaná častejšie.

Čistenie klimatizačných zariadení  je veľmi dôležité pre správne fungovanie a bezproblémový chod klimatizácie.
Vnútorná jednotka v miestnosti ako aj vonkajšia kondenzačná jednotka v sebe majú ventilátory. Tieto ventilátory v zabezpečujú cirkuláciu vzduchu cez výparník, ako aj cez kondenzátor. Týmto však však dochádza k zanášaniu lamiel jemnými prachovými časticami, ktoré začnú brániť prestupu tepla. Tým sa znižuje účinnosť klimatizácie a zvyšuje namáhanie kompresora.

Výparník vnútornej jednotky je síce chránený jemnými prachovými filtrami, pri zanedbaní údržby však príde časom k ich zaneseniu. Filtre vnútornej jednotky je potrebné pravidelne čistiť pomocou tečúcej vody, čo zvládne aj užívateľ.

Na čistenie a dezinfekciu lamiel kondenzátora a výparníka sa používajú špeciálne prípravky, ktoré servisný technik aplikuje na výparník či kondenzátor.
Aplikáciou dezinfekčného roztoku sú likvidované zárodky baktérií a pliesní  ktoré by mohli mať negatívny vplyv na vaše zdravie.

 

Zanedbané  alebo nesprávne servisované klimatizačné zariadenie má výrazne vyššie nároky na spotrebu elektrickej energie

 

Pravidelná údržba zahŕňa nasledovné pracovné úkony:

  • Kontrola funkčnosti žalúzií vnútornej jednotky.
  • Čistenie a dezinfekcia filtra a výparníka vnútornej jednotky.
  • Čistenie a dezinfekcia odvodu kondenzátu.
  • Kontrola elektrických zariadení vonkajšej i vnútornej jednotky.
  • Vyčistenie kondenzátora vonkajšej jednotky.
  • Vyčistenie vonkajšej jednotky.
  • Kontrola ventilátora vonkajšej jednotky.
  • Kontrola prevádzkových tlakov a teplôt v systéme.

Doplnenie chýbajúceho chladiva a prípadné opravy sú zahrnuté v cene pravidelnej údržby len počas trvania záručnej doby a len u zariadení zakúpených u nás a namontovaných našou firmou.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *