Montáž a servis klimatizáciíMontáž a servis klimatizácií

Montáž a servis klimatizácií u nás vykonávajú certifikovaní odborníci s dlhoročnými skúsenosťami. Na montáž klimatizácie s jednou vonkajšou a jednou vnútornou jednotkou potrebujeme 3-6 hodín, v závislosti od náročnosti montáže. Samotnej montáži klimatizácie predchádza  bezplatná obhliadka pred montážou. Na obhliadke poradíme zákazníkovi s výberom klimatizácie s ohľadom na dispozíciu objektu a jeho požiadavky. Okrem výkonu a typu klimatizácie poradíme aj s výberom umiestnenia vnútornej a vonkajšej jednotky. Určíme, kadiaľ budú viesť rozvody a aké budú dlhé – od toho sa odvíja cena montáže a materiálu. Na obhliadke sa tiež zistí, či bude na inštaláciu potrebné lešenie, vysokozdvižná plošina, veľký rebrík alebo sa montáž zaobíde bez nich.

Kontaktovať ohľadom obhliadky pred montážou nás môžete:

Montáž klimatizácie

Čo obnáša montáž klimatizácie:

Ako prvé vyvŕtame dieru do steny pre potrubné rozvody a elektrické káble. Pre vŕtanie do panelov máme k dispozícii vŕtačku na jadrové vŕtanie s vodným chladením. Výhodou jadrového vŕtania je nižšia hlučnosť a prašnosť. Potom navŕtame diery pre hmoždinky na uchytenie vonkajšej aj vnútornej jednotky klimatizácie. Tým sme skončili s hlučnou časťou našej práce.

Nasleduje uchytenie vonkajšej a vnútornej jednotky. Vonkajšia jednotka môže byť umiestnená niekoľkými spôsobmi: na fasádu (bežná konzola), na balkón z vonkajšej strany (bežná konzola), na podlahu (podlahové plastové podstavce), na rovnú strechu (betónové kocky), na šikmú strechu (strešná konzola). 

V ďalšom kroku prepojíme jednotky pomocou medeného potrubia a elektrického kábla a zapojíme odvod kondenzátu. Napájací kábel klimatizácie privedieme k najbližšej elektrickej zásuvke prípadne podľa dohody.

Nasleduje preplach spojovacích potrubí suchým dusíkom, vákuovanie a tlaková skúška. Ak je všetko v poriadku pustíme do chladiaceho okruhu chladivo a otestujeme tesnosť okruhu pomocou elektronického detektora úniku.

Ak je všetko v poriadku, spustíme klimatizáciu, zmeriame prevádzkové veličiny, podľa návodu na obsluhu zaškolíme užívateľa a vystavíme montážny list.

 

Servis klimatizácií

Servis klimatizácií delíme na pravidelnú údržbu a opravy.

Pravidelnú údržbu klimatizácií  odporúčame  robiť aspoň 1x ročne. Dodržiavanie predpísaných termínov pravidelnej údržby je základnou podmienkou poskytnutia 5-ročnej záruky na klimatizáciu.

Pravidelná údržba zahŕňa nasledovné pracovné úkony:

  • Kontrola funkčnosti žalúzií vnútornej jednotky klimatizácie.
  • Čistenie a dezinfekcia filtra a výparníka vnútornej jednotky.
  • Čistenie a dezinfekcia odvodu kondenzátu.
  • Kontrola elektrických zariadení vonkajšej i vnútornej jednotky klimatizácie.
  • Vyčistenie kondenzátora vonkajšej jednotky.
  • Vyčistenie vonkajšej jednotky.
  • Kontrola ventilátora vonkajšej jednotky klimatizácie.
  • Kontrola prevádzkových tlakov a teplôt v systéme.

Doplnenie chýbajúceho chladiva a prípadné opravy sú zahrnuté v cene pravidelnej údržby len počas trvania záručnej doby a len u zariadení zakúpených u nás a namontovaných našou firmou.

Cenník prác a materiálu