0.00

Montáž a servis klimatizácií

Montáž a servis klimatizáciíMontáž a servis klimatizácií

Montáž a servis klimatizácií u nás vykonávajú certifikovaní odborní pracovníci. Po negatívnych skúsenostiach s neznačkovými klimatizáciami z obchodných reťazcov sme sa rozhodli už nevykonávať montáž týchto zariadení. Jedná sa o zariadenia s nízkou životnosťou z dôvodu používania nekvalitných komponentov, predovšetkým kompresorov a riadiacej elektroniky. Svojim zákazníkom preto odporúčame nákup značkových klimatizácií.

Montáž klimatizácie

Samotnej montáži klimatizácie predchádza  bezplatná obhliadka pred montážou. Na obhliadke poradíme zákazníkovi s výberom klimatizácie s ohľadom na dispozíciu objektu a jeho požiadavky. Okrem výkonu a typu klimatizácie poradíme aj s výberom umiestnenia vnútornej a vonkajšej jednotky. Zákazníci často majú predstavu, kde by chceli aby bola vnútorná i vonkajšia jednotka umiestnené, ale nie vždy si zvolia to najlepšie miesto. Je dôležité aby  vnútorná jednotka bola umiestnená tak, aby využívala prirodzenú cirkuláciu vzduchu v miestnosti. Určíme, kadiaľ budú viesť rozvody a aké budú dlhé – od toho sa odvíja cena práce a materiálu. Na obhliadke sa tiež zistí, či bude k inštalácii potrebné lešenie, vysokozdvižná plošina (vyfakturuje sa podľa platného cenníka), veľký rebrík alebo sa montáž zaobíde bez nich.

Servis klimatizácií

Servis klimatizácií delíme na pravidelnú údržbu a opravy.

Pravidelnú údržbu klimatizácií  odporúčame  robiť aspoň 1x ročne. Dodržiavanie predpísaných termínov pravidelnej údržby je základnou podmienkou poskytnutia predĺženej záruky na klimatizáciu.

Pravidelná údržba zahŕňa nasledovné pracovné úkony:

  • Kontrola funkčnosti žalúzií vnútornej jednotky.
  • Čistenie a dezinfekcia filtra a výparníka vnútornej jednotky.
  • Čistenie a dezinfekcia odvodu kondenzátu.
  • Kontrola elektrických zariadení vonkajšej i vnútornej jednotky.
  • Vyčistenie kondenzátora vonkajšej jednotky.
  • Vyčistenie vonkajšej jednotky.
  • Kontrola ventilátora vonkajšej jednotky.
  • Kontrola prevádzkových tlakov a teplôt v systéme.

Doplnenie chýbajúceho chladiva a prípadné opravy sú zahrnuté v cene pravidelnej údržby len počas trvania záručnej doby a len u zariadení zakúpených u nás a namontovaných našou firmou.

Cenník prác a materiálu