Pravidelný servis klimatizácií

Našim zákazníkom ponúkame pravidelný servis klimatizácií, ktorý pomáha predchádzať poruchám a je základom bezproblémového chodu klimatizácie. Klimatizácia je zariadenie, ktoré vyžaduje pravidelné čistenie vonkajšieho i vnútorného výmenníka, ktoré pomáha predchádzať poruchám. Pri zanedbaní pravidelnej údržby časom dochádza k znižovaniu účinnosti zariadenia a tým aj k zvýšeniu spotreby elektrickej energie.

Pravidelný servis klimatizácií
Pravidelný servis klimatizácií

Pravidelný servis klimatizácií:

Servis klimatizácií delíme na pravidelnú údržbu a opravy.

Pravidelnú údržbu klimatizácií  odporúčame  robiť aspoň 1x ročne. Dodržiavanie predpísaných termínov pravidelnej údržby je základnou podmienkou poskytnutia predĺženej záruky na klimatizáciu.

 

Pravidelná údržba zahŕňa nasledovné pracovné úkony:

  • Kontrola funkčnosti žalúzií vnútornej jednotky.
  • Čistenie a dezinfekcia filtra a výparníka vnútornej jednotky.
  • Čistenie a dezinfekcia odvodu kondenzátu.
  • Kontrola elektrických zariadení vonkajšej i vnútornej jednotky.
  • Vyčistenie kondenzátora vonkajšej jednotky.
  • Vyčistenie vonkajšej jednotky.
  • Kontrola ventilátora vonkajšej jednotky.
  • Kontrola prevádzkových tlakov a teplôt v systéme.

Doplnenie chýbajúceho chladiva a prípadné opravy sú zahrnuté v cene pravidelnej údržby len počas trvania záručnej doby a len u zariadení zakúpených u nás a namontovaných našou firmou.

 

Cenník prác a inštalačného materiálu

Servisnú prehliadku si môžete objednať najmenej dva dni vopred na telefónnom čísle 0915 723 124, na e-mailovej adrese: servis@klimachlad.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára.