Montáž klimatizácie

Montáž klimatizácieMontáž klimatizácie u nás vykonávajú certifikovaní odborní pracovníci. Samotnej montáži klimatizácie predchádza bezplatná obhliadka pred montážou. Na obhliadke sa so zákazníkom určí okrem výkonu a typu klimatizácie aj miesto umiestnenia vnútornej a vonkajšej jednotky. Je dôležité aby vnútorná jednotka bola umiestnená tak, aby využívala prirodzenú cirkuláciu vzduchu v miestnosti. Určíme, kadiaľ budú viesť rozvody a aké budú dlhé – od toho sa odvíja cena montáže a materiálu. Na obhliadke sa tiež zistí, či bude na inštaláciu potrebné lešenie, vysokozdvižná plošina, veľký rebrík alebo sa montáž zaobíde bez nich.

Kontaktovať ohľadom obhliadky pred montážou nás môžete niekoľkými spôsobmi :

 

Montáž klimatizácie

Základná montáž klimatizácie (cena 230,-€ s DPH)

 • 1x vyvŕtanie diery do steny pre potrubné rozvody do hrúbky steny 250 mm.
 • Osadenie vonkajšej jednotky. Vonkajšia jednotka môže byť umiestnená niekoľkými spôsobmi: na fasádu (bežná konzola), na balkón z vonkajšej strany (bežná konzola), na podlahu (podlahové plastové podstavce), na rovnú strechu (betónové kocky), na šikmú strechu (strešná konzola). Konzoly alebo plastové podstavce pre montáž vonkajšej jednotky sú účtované podľa platného cenníka.
 • Natiahnutie trasy – najbežnejšie je vedenie rozvodov v plastových lištách. Druhou možnosťou vedenia trasy je zasekanie rozvodov do steny. Tento úkon je zložitejší a vyžaduje si menšie stavebné úpravy. Zasekávanie sa vyfakturuje ako práca naviac podľa platného cenníka.
 • Prepojenie vonkajšej a vnútornej jednotky medeným potrubím.
 • Montáž potrubia alebo hadice odvodu kondenzátu s odtokom samospádom z vonkajšej jednotky.
 • Prepojenie vonkajšej a vnútornej jednotky elektrickým káblom.
 • Pripojenie vnútornej jednotky k najbližšej zásuvke je v cene montáže.
 • Preplach potrubí suchým dusíkom.
 • Vákuovanie potrubí a vákuová skúška.
 • Tlaková skúška
 • Naplnenie chladiaceho okuhu chladivom. Doplnenie chladiva nad rámec predplneného množstva z dôvodu predĺženia trasy potrubia je spoplatnené podľa platného cenníka.
 • Uvedenie klimatizácie do prevádzky.
 • Skúška funkčnosti.
 • Zmeranie prevádzkových veličín.
 • Zaškolenie podľa návodu na obsluhu.
 • Vystavenie montážneho listu.

Práce neuvedené v tomto zozname a materiál použitý pri montáži sú účtované podľa platného cenníka.

 

Cenník prác a inštalačného materiálu.