Klimatizácie Toshiba a ekológia

Dlhodobým cieľom spoločnosti Toshiba je ponúkať produkty na vysokej technickej úrovni, šetrné k životnému prostrediu a prispieť tak k celosvetovému znižovaniu environmentálneho zaťaženia.

Spoločnosť Toshiba si uvedomuje, že jednou zo základných úloh súčasnosti je odovzdať našim deťom životné prostredie v čo najlepšom stave. Tento postoj definuje environmentálne iniciatívy spoločnosti Toshiba už niekoľko desaťročí.

Ako globálny podnik spoločnosť Toshiba systematicky podporuje environmentálne iniciatívy.

Spoločnosť Toshiba znižuje environmentálnu záťaž prostredníctvom ekologických výrobkov, služieb a podnikateľských aktivít, prijíma aktívne environmentálne opatrenia, ktoré podporujú efektívne využívanie produktov a optimalizáciu obchodných procesov.

Podpora environmentálneho manažmentu

Ochrana životného prostredia je jednou z najvyšších priorít spoločnosti Toshiba.

Aktívne podporuje environmentálne iniciatívy, ktoré sú zosúladené s hospodárskymi záujmami spoločnosti.

Vyhodnocuje svoje podnikateľské aktivity, produkty a služby s ohľadom na ich vplyv na životné prostredie a sleduje environmentálne iniciatívy po stanovení cieľov a cieľov na zníženie environmentálnych záťaží a prevenciu znečistenia.

Prispieva k zlepšovaniu životného prostredia prostredníctvom vlastných environmentálnych iniciatív, rozvíja a ponúka vynikajúce environmentálne technológie a produkty a spolupracuje s mimovládnymi organizáciami ktoré sa zameriavajú na ochranu životného prostredia.

Riadenie vplyvu na životné prostredie

Spoločnosť Toshiba neustále zlepšuje riadenie vplyvov na životné prostredia vykonávaním auditov a kontrolou činností.

Dodržiava zákony o ochrane životného prostredia, ako aj odvetvové a iné smernice a normy.

Všetci zamestnanci pracujú na vzájomnej podpore environmentálneho povedomia.

Ponúka ekologické výrobky a služby, ktoré znižujú celkové environmentálne zaťaženie počas životného cyklu.

Vo všetkých obchodných procesoch – dizajne, výrobe, logistike, predaji, likvidácii atď. – sa snaží znížiť environmentálne zaťaženie tým, že pomáha predchádzať globálnemu otepľovaniu, efektívne využívať zdroje a kontrolovať používanie chemické látky s potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *