0.00

Cenník prác a montážneho materiálu

Cenník prác a montážneho materiálu

Montáž klimatizácie

Jednoduchá montáž klimatizácie s jednou vnútornou jednotkou

Cena zahŕňa:

 • montáž jednej vonkajšej, jednej vnútornej jednotky
 • prieraz jedného otvoru cez stenu do hrúbky steny 25 cm
 • montáž prepojovacích potrubí do dĺžky 3m
 • montáž elektrického rozvodu do dĺžky 3m medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou
 • montáž odvodu kondenzátu do dĺžky 3m
 • montáž ochrannej lišty do dĺžky 3m
 • pripojenie vnútornej jednotky k najbližšej zásuvke
 • vákuovanie a kontrolu tesnosti chladiaceho okruhu
 • spustenie zariadenia a zaškolenie obsluhy
 • vystavenie montážneho a záručného listu
 • preventívna kontrola a vyčistenie klimatizácie po 4 mesiacoch od montáže

V prípade že s ohľadom na umiestnenie vonkajšej jednotky, je k montáži potrebné použiť pracovnú plošinu, bude cena za prenájom plošiny pripočítaná k cene montáže.

Cena montáže nezahŕňa murárske a maliarske práce.

224,- €
Montáž každej ďalšej vnútornej jednotky

Cena zahŕňa:

 • montáž jednej vnútornej jednotky
 • prieraz jedného otvoru cez stenu do hrúbky 25cm
 • montáž prepojovacích potrubí do dĺžky 3m
 • montáž elektrického rozvodu do dĺžky 3m medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou
 • montáž odvodu kondenzátu do dĺžky 3m
 • montáž ochrannej lišty do dĺžky 3m
 • preventívna kontrola a vyčistenie klimatizácie po 4 mesiacoch od montáže

Cena montáže nezahŕňa murárske a maliarske práce.

110,- €
Vyvŕtanie každej ďalšej diery do betónu 40,- €
Vyvŕtanie každej ďalšej diery do steny z muriva 30,- €
Montáž každého ďalšieho 1m dĺžky prepojovacích potrubí 10,20 €
Montáž každého ďalšieho 1m dĺžky elektrického rozvodu
3,50 €
Montáž každého ďalšieho 1m dĺžky odvodu kondenzátu
3,- €
Montáž každého ďalšieho 1m dĺžky ochrannej lišty 1,50 €
Inštalácia Wifi 35,- €

Opravy a servis klimatizácií

Preventívna ročná prehliadka klimatizácie s jednou vnútornou jednotkou

Cena zahŕňa:

 • Kontrola funkčnosti žalúzií vnútornej jednotky.
 • Čistenie a dezinfekcia filtra a výparníka vnútornej jednotky.
 • Čistenie, dezinfekcia a kontrola funkčnosti odvodu kondenzátu.
 • Kontrola elektrických zariadení vonkajšej a vnútornej jednotky.
 • Vyčistenie kondenzátora vonkajšej jednotky.
 • Vyčistenie vonkajšej jednotky.
 • Kontrola ventilátora vonkajšej jednotky.
 • Kontrola prevádzkových tlakov a teplôt v systéme.

Doplnenie chýbajúceho chladiva a prípadné opravy sú zahrnuté v cene pravidelnej údržby len počas trvania záručnej doby a len u zariadení zakúpených u nás a namontovaných našou firmou.

Zľava 20% z ceny preventívnej ročnej prehliadky pre zariadenia namontované našou firmou.

70,- €
Preventívna ročná prehliadka klimatizácie s viacerými vnútornými jednotkami
Cena je násobená počtom vnútorných jednotiek.Cena zahŕňa:

 • Kontrola funkčnosti žalúzií vnútornej jednotky.
 • Čistenie a dezinfekcia filtra a výparníka vnútornej jednotky.
 • Čistenie, dezinfekcia a kontrola funkčnosti odvodu kondenzátu.
 • Kontrola elektrických zariadení vonkajšej a vnútornej jednotky.
 • Vyčistenie kondenzátora vonkajšej jednotky.
 • Vyčistenie vonkajšej jednotky.
 • Kontrola ventilátora vonkajšej jednotky.
 • Kontrola prevádzkových tlakov a teplôt v systéme.

Doplnenie chýbajúceho chladiva a prípadné opravy sú zahrnuté v cene pravidelnej údržby len počas trvania záručnej doby a len u zariadení zakúpených u nás a namontovaných našou firmou.

Zľava 20% z ceny preventívnej ročnej prehliadky pre zariadenia namontované našou firmou.

44,- €
Demontáž vonkajšej jednotky mono split ( napr. kvôli zatepleniu) 78,- €
Demontáž vonkajšej jednotky multi split ( napr. kvôli zatepleniu) 96,- €
Opätovná montáž vonkajšej jednotky mono split 96,- €
Opätovná montáž vonkajšej jednotky multi split 128,- €
Prekládka vonkajšej jednotky

-bez nutnosti meniť dĺžku potrubí a elektrických vedení

175,- €
Prekládka vnútornej jednotky

-bez nutnosti meniť dĺžku potrubí a elektrických vedení

132,- €
Diagnostika poruchy/ výjazd

– Jednoduchá diagnostika poruchy/ kontrola úniku chladiva

Zľava 20% z ceny pre zariadenia namontované našou firmou.

62,- €

 

Cenník materiálu

Medené potrubie ø 6,35 (1/4“) + ø 9,52 (3/8“) x 0,8 – 1m 12,- €
Medené potrubie ø 6,35 (1/4“) + ø 12,7(1/2“) x 0,8 – 1m 13,50 €
Hadica kondenzátu ø16mm – 1m 4,20 €
Hadica kondenzátu ø18mm – 1m 4,50 €
Hadica kondenzátu ø20mm – 1m 4,90 €
Kábel CYKY-J 3×1,5 mm2 – 1m 2,10 €
Kábel CYKY-J 3×2,5 mm2 – 1m 2,40 €
Plastové žľaby a príslušenstvo:  
0712BCF (70×55) – 1m 8,60 €
0812BCF – W (80×60) – 1m 9,20 €
0912BCF (90×65) – 1m
9,70 €
1212BCF – W (110×75) – 1m 10,50 €
1212BCF (110×75) – 1m 10,70 €
1412BCF (140×90) – 1m 12,60 €
Čerpadlo na kondenzát SAUERMANN SI 2750 95,20 €
Čerpadlo na kondenzát SAUERMANN SI 20 125,- €
Čerpadlo na kondenzát Silent + Mini AQUA 118,- €
Konzoly pre vonkajšie jednotky  
Konzola podlahová – Komplet 350 mm 9,80 €
Konzola podlahová – Komplet 450 mm 10,50 €
Konzola podlahová – Komplet 1000 mm 18,20 €
Konzola na stenu – Typ A x B – VS 41 450 x 400, do 110 kg, 1.5 mm 18,60 €
Konzola na stenu – Typ A x B – VI 46 520 x 400, do 200 kg, 2.0 mm 35,- €
Strešná konzola 1000 x 480 do140 kg
63,50 €
Silentbloky 40×40 (sada 4 ks) – Do 50 kg 10,20 €
Silentbloky 40×40 (sada 4 ks) – Do 50 kg 12,60 €