Cenník prác a montážneho materiálu

Cenník prác a montážneho materiálu

 

Montáž klimatizácie

Jednoduchá montáž klimatizácie s jednou vnútornou jednotkou                                             228,-€

Cena zahŕňa:

 • montáž jednej vonkajšej, jednej vnútornej jednotky
 • prieraz jedného otvoru cez stenu do hrúbky steny 30cm
 • inštalácia izolovaných chladivových potrubí vrátane materiálu do dĺžky 4m
 • prepojovací a napájací kábel do  dĺžky 5m
 • pripojenie napájania klimatizácie k najbližšej zásuvke
 • vákuovanie a kontrolu tesnosti chladiaceho okruhu
 • spustenie zariadenia a zaškolenie obsluhy
 • vystavenie montážneho listu
 • preventívna kontrola, vyčistenie a dezinfekcia klimatizácie po 6 mesiacoch od montáže

V prípade že s ohľadom na umiestnenie vonkajšej jednotky, je k montáži potrebné použiť pracovnú plošinu, bude cena za prenájom plošiny pripočítaná k cene montáže. Cena montáže nezahŕňa murárske a maliarske práce.                                                                   

 

Montáž každej ďalšej vnútornej jednotky                                                                                  114,-€

Cena zahŕňa:

 • montáž jednej vnútornej jednotky
 • prieraz jedného otvoru cez stenu do hrúbky 30cm
 • preventívna kontrola, vyčistenie a dezinfekcia vnútornej jednotky po 6 mesiacoch od montáže

Cena montáže nezahŕňa murárske a maliarske práce.

 

K cene za montáž klimatizácie sa pripočíta cena za montáž rozvodov. Dĺžka rozvodov bude stanovená na základe obhliadky pred montážou a bude uvedená v cenovej ponuke.

 

Montáž rozvodov 1m vrátane materiálu                                                                                     19,-€

 • izolované chladivové potrubie
 • prepojovacie komunikačné vedenie
 • hadica na odvodu kondenzátu

 

Ďalšie práce

prieraz každej ďalšej diery cez stenu do hrúbky 30cm                                                                   40,-€

inštalácia WiFi modulu                                                                                                                    35,-€

Opravy a servis klimatizácií

Preventívna ročná prehliadka klimatizácie s jednou vnútornou jednotkou                            72,-€

Cena zahŕňa:

 • Kontrola funkčnosti žalúzií vnútornej jednotky.
 • Čistenie a dezinfekcia filtra a výparníka vnútornej jednotky.
 • Čistenie, dezinfekcia a kontrola funkčnosti odvodu kondenzátu.
 • Vyčistenie kondenzátora vonkajšej jednotky.
 • Kontrola ventilátora vonkajšej jednotky.
 • Kontrola prevádzkových tlakov a teplôt v systéme.

Doplnenie chýbajúceho chladiva a prípadné opravy nie sú zahrnuté v cene pravidelnej údržby. Výnimkou je servis klimatizácií zakúpených u nás a namontovaných našou firmou počas trvania záručnej doby.

 

Preventívna ročná prehliadka klimatizácie s viacerými vnútornými jednotkami                       48,-€

Cena je násobená počtom vnútorných jednotiek klimatizácie

 

Cena zahŕňa:

 • Kontrola funkčnosti žalúzií vnútornej jednotky.
 • Čistenie a dezinfekcia filtra a výparníka vnútornej jednotky.
 • Čistenie, dezinfekcia a kontrola funkčnosti odvodu kondenzátu.
 • Vyčistenie kondenzátora vonkajšej jednotky.
 • Kontrola ventilátora vonkajšej jednotky.
 • Kontrola prevádzkových tlakov a teplôt v systéme.

Doplnenie chýbajúceho chladiva a prípadné opravy nie sú zahrnuté v cene pravidelnej údržby. Výnimkou je servis klimatizácií zakúpených u nás a namontovaných našou firmou počas trvania záručnej doby.

 

Demontáž vonkajšej jednotky mono split ( napr. kvôli zatepleniu) 78,- €
Demontáž vonkajšej jednotky multi split ( napr. kvôli zatepleniu) 96,- €
Opätovná montáž vonkajšej jednotky mono split 96,- €
Opätovná montáž vonkajšej jednotky multi split 120,- €
Prekládka vonkajšej jednotky- bez nutnosti meniť dĺžku potrubí a elektrických vedení 180,- €
Prekládka vnútornej jednotky- bez nutnosti meniť dĺžku potrubí a elektrických vedení 132,-€
Diagnostika poruchy/ výjazd- prípadne oprava – do 1 hodiny 60,- €

      Každá ďalšia načatá hodina –                                                                                                    30,-€

 

Cenník materiálu

Medené potrubie ø 6,35 (1/4“) + ø 9,52 (3/8“) x 0,8 – 1m 12,- €
Medené potrubie ø 6,35 (1/4“) + ø 12,7(1/2“) x 0,8 – 1m 13,50 €
Hadica kondenzátu ø16mm – 1m 4,20 €
Hadica kondenzátu ø18mm – 1m 4,50 €
Hadica kondenzátu ø20mm – 1m 4,90 €
Kábel CYKY-J 3×1,5 mm2 – 1m 2,10 €
Kábel CYKY-J 3×2,5 mm2 – 1m 2,40 €
Plastové žľaby a príslušenstvo:
0712BCF (70×55) – 1m 8,60 €
0812BCF – W (80×60) – 1m 9,20 €
0912BCF (90×65) – 1m 9,70 €
1212BCF – W (110×75) – 1m 10,50 €
1212BCF (110×75) – 1m 10,70 €
1412BCF (140×90) – 1m 12,60 €
Čerpadlo kondenzátu SAUERMANN SI 2750 95,20 €
Čerpadlo kondenzátu SAUERMANN SI 20 125,- €
Čerpadlo kondenzátu Silent + Mini AQUA 118,- €
Konzoly pre vonkajšie jednotky
Konzola podlahová – Komplet 350 mm 9,80 €
Konzola podlahová – Komplet 450 mm 10,50 €
Konzola podlahová – Komplet 1000 mm 18,20 €
Konzola na stenu – Typ A x B – VS 41 450 x 400, do 110 kg, 1.5 mm 18,60 €
Konzola na stenu – Typ A x B – VI 46 520 x 400, do 200 kg, 2.0 mm 35,- €
Strešná konzola 1000 x 480 do140 kg 63,50 €
Silentbloky 40×40 (sada 4 ks) – Do 50 kg 10,20 €
Silentbloky 40×40 (sada 4 ks) – Do 50 kg 12,60 €

 

Cenník je platný od 1.5.2018